Akiko & Masako Takada

4tokyo2 4tokyo
1:45000
2009
76.2x104.8cm
Map of Tokyo, Mirror
Maps